Gebruikerservaringen

2019

In de Orgelvriend zag ik in de advertentie van VAN DER POEL -KERKORGELS- dat er nieuwe hardware en software beschikbaar was gekomen. 
In principe ben ik daarin geinteresseerd.

Gebruikers ervaring VAN DER POEL orgel

Toen ik besloot om op orgelles te gaan, ben ik begonnen met een keyboard. Daarna kwam er een Opus 250, en ik speelde daar ongeveer een jaar op. Ik speelde veel, liefst iedere avond, daarom verveelde het orgel al snel. Ik ging wat rondkijken en kwam Hauptwerk tegen. Dat heb ik aangeschaft en aangesloten op de midi aansluiting van de Opus en ben daarop verder gaan studeren.

Toen in 2005 duidelijk werd dat er bij het Hoornbeeck College te Amersfoort een grote aula (ca. 600 zitplaatsen) zou komen, is er gelijk gesproken over de plaatsing van een orgel. Regelmatig zijn er in het schoolleven grote bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld studie- en bezinningsdagen, diploma-uitreikingen, waarbij ook de samenzang een grote plaats heeft.

We schrijven het jaar 2000 als de bouwcommissie de organisten vraagt een orgelcommissie te willen vormen. Er moet in de nieuw te bouwen kerk wel een muziekinstrument komen om de gemeentezang te begeleiden.

Bezoeken worden gebracht aan orgelbouwers en besprekingen met hen gevoerd over een orgel passend bij een kerkgebouw voor 350 – 500 zitplaatsen. Ons advies aan de bouwcommissie is dat onze voorkeur uitgaat naar een pijporgel, maar gelet op het budget, dit niet haalbaar zal kunnen zijn.

Pagina's