Informatie

Nederland is al eeuwenlang een orgelland bij uitstek. Er zijn nog altijd veel liefhebbers van dit bijzondere instrument dat zijns gelijke niet kent in variatie, stijl en karakter. Nederland kent een ongeëvenaarde dichtheid aan historische, welluidende instrumenten

Het pijporgel is een groots en zeer complex muziekinstrument. Er is geen instrument dat zo gevarieerd is in grootte, samenstelling en klank. De techniek van VAN DER POEL -KERKORGELS- is geheel afgestemd op bouw en idee van pijporgels. Door zowel kennis van pijporgels, akoestiek en digitale computertechniek is een grote mate van perfectie mogelijk

Pijporgelklanken komen in eerste instantie over als stabiele tonen die na een aanblaasverschijnsel (‘spuck’) een star en onveranderlijk geluid voortbrengen zolang de toets ingedrukt blijft. Dit is geenszins het geval. Na uitgebreide studie van orgelpijp en na uitvoerige analyse van pijptonen is duidelijk geworden dat pijpen een uiterst complexe, allerminst stabiele golfvorm produceren.

Een goed geïntoneerd pijporgel moet in staat zijn de gemeentezang te begeleiden. Veel elektronische orgels worden aangeboden met een ‘attractieve’ hoeveelheid stemmen met het bijkomend argument

daarmee veel variatiemogelijkheden te hebben. De realiteit is echter, dat het bij dergelijke orgels nood-

zakelijk is meerdere registers te combineren om het klankkarakter en de draagkracht van één pijpregister te realiseren. Er zijn orgels geplaatst in relatief kleine kerken van 40 stemmen en meer. Het VAN DER POEL systeem is in staat de individuele registers van zoveel karakter, levendigheid en draagkracht te voorzien, dat overgedimensioneerde disposities niet noodzakelijk zijn. We streven niet een kwantiteit aan surrogaatklank na, maar hebben de kwaliteit in individueel karakter en totaalklank als doel gesteld. Het streven is naar gelijkwaardige draagkracht van gesimuleerde registers en vergelijkbare pijpregisters.

Veel van bovenstaande argumenten en technieken zijn volledig van toepassing op orgels die in kleinere ruimten worden opgesteld. Kwaliteit, maatwerk en intonatie zijn voor huiskamerinstrumenten van gelijk belang. Verschillen kunnen bestaan indien het gaat om draagkracht, dispositie en afmetingen. Bij een huiskamerinstrument is het vaak gewenst dat er voldoende mogelijkheden bestaan qua registratie i.v.m. het vertolken van verschillende stijlen uit de orgelliteratuur. Afmetingen van een kerkorgel zijn niet realiseerbaar in de huiskamer. Echter, de klankimpressie van een kerkorgel is wèl gewenst. Daarom bouwt VAN DER POEL -KERKORGELS- deze instrumenten ook volledig op maat. Om de juiste klankindruk te verkrijgen ten aanzien van de plaats van pedaal, hoofdwerk, eventueel (rug)positief en bovenwerk, worden bij een huiskamerorgel duidelijke verschillen aangebracht betreffende de klankafstraling van de verschillende werken. Daarom wordt de luidsprekerindeling per orgel op maat gemaakt, alsmede de afstralinghoek van de betreffende luidsprekers.

Elke periode in de pijporgelbouw kende een eigen manier van werken met daarbijbehorende keuzes van technologieën en materialen voor een optimale klank en duurzaamheid. In het atelier van VAN DER POEL –KERKORGELS- worden eveneens uitsluitend duurzame technieken en materialen gebruikt om een lange levensduur te kunnen garanderen. Massief hout wordt daar gebruikt waar het functioneel en visueel noodzakelijk is. Ook hierin kan in ruime mate rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever.

VAN DER POEL orgels kunnen worden uitgerust met een digitale interne nagalm waarvan de intensiteit extern regelbaar is. Het totale geluidsniveau van het orgel kan regelbaar worden gemaakt met een generaal volume. Daarnaast is een externe akoestiek leverbaar die evenals het orgel volledig intoneerbaar is naar toepassing en smaak, waarbij meerdere akoestische omstandigheden kunnen worden gesimuleerd. Daartoe worden twee of vier externe luidsprekers gebruikt om de ruimtelijke omstandigheden te simuleren.

Veelal gaan nieuwe ontwikkelingen op de digitale orgelmarkt gepaard met een enorme afschrijving van de 'oudere' orgels. Als men wil 'bijblijven' moet vaak weer een nieuw orgel worden aangeschaft en wordt men gedwongen het 'oudere' in te ruilen, met alle financiële gevolgen van dien. Daarom hebben wij er bij het digitale concept van het huidige VAN DER POEL orgel naar gestreefd dat de orgelklank wordt bepaald door programma's (software) en wanneer er nieuwe hardware beschikbaar is, dit weer compatible is met “oudere” systemen van klavieren, registers en versterkersystemen. Vandaar dat voornoemde hardware- en softwarewijzigingen in een bestaand VAN DER POEL orgel kunnen worden ingebracht. U hoeft later geen nieuw orgel te kopen. Deze 'updating' kan bij u thuis plaatsvinden. De aanschaf van een nieuw orgel is niet noodzakelijk. Men kan volstaan met een 'update' en/of uitbreiding op maat.