Toekomstmuziek

Veelal gaan nieuwe ontwikkelingen op de digitale orgelmarkt gepaard met een enorme afschrijving van de 'oudere' orgels. Als men wil 'bijblijven' moet vaak weer een nieuw orgel worden aangeschaft en wordt men gedwongen het 'oudere' in te ruilen, met alle financiële gevolgen van dien. Daarom hebben wij er bij het digitale concept van het huidige VAN DER POEL orgel naar gestreefd dat de orgelklank wordt bepaald door programma's (software) en wanneer er nieuwe hardware beschikbaar is, dit weer compatible is met “oudere” systemen van klavieren, registers en versterkersystemen. Vandaar dat voornoemde hardware- en softwarewijzigingen in een bestaand VAN DER POEL orgel kunnen worden ingebracht. U hoeft later geen nieuw orgel te kopen. Deze 'updating' kan bij u thuis plaatsvinden. De aanschaf van een nieuw orgel is niet noodzakelijk. Men kan volstaan met een 'update' en/of uitbreiding op maat.